Cụm công nghiệp Gò Cầy, huyện Tây Sơn thu hút thêm 4 dự án mới
20/09/2019

 

Vừa qua, UBND tỉnh đã đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Cụ thể gồm:

 

1. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu VIVA đầu tư dự án tại lô B6 Cụm Công nghiệp Gò Cầy với diện tích là 21.903,7 m2, vốn đầu tư 9,6 tỷ đồng. Công suất 15.000 sản phẩm thành phẩm/năm đối với bàn ghế các loại, 800 sản phẩm thành phẩm/năm đối với giường các loại. Tiến độ khởi công xây dựng dự án và hoàn thành đi vào hoạt động từ quý 1/2020 đến quý 4/2020. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 80 lao động trực tiếp và khoảng 160 lao động gián tiếp tại địa phương.

2. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu MVC - Furniture đầu tư dự án tại lô B7 Cụm Công nghiệp Gò Cầy với diện tích là 15.511,1m2, vốn đầu tư 7,2 tỷ đồng. Công suất 12.000 sản phẩm thành phẩm/năm đối với bàn ghế các loại, 700 sản phẩm thành phẩm/năm đối với giường các loại. Tiến độ khởi công xây dựng dự án và hoàn thành đi vào hoạt động từ quý 1/2020 đến quý 4/2020. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 65 lao động trực tiếp và khoảng 150 lao động gián tiếp tại địa phương.

3. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Á Châu Bình Định đầu tư dự án tại lô B8 Cụm Công nghiệp Gò Cầy với diện tích là 12.675,2m2, vốn đầu tư 06 tỷ đồng. Công suất 10.000 sản phẩm thành phẩm/năm đối với bàn ghế các loại, 500 sản phẩm thành phẩm/năm đối với giường các loại. Tiến độ khởi công xây dựng dự án và hoàn thành đi vào hoạt động từ quý 1/2020 đến quý 4/2020. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 55 lao động trực tiếp và khoảng 120 lao động gián tiếp tại địa phương.

4. Công ty TNHH Furniture Đặng Gia đầu tư dự án tại lô B11 Cụm Công nghiệp Gò Cầy với diện tích là 5.295,4 m2, vốn đầu tư 4,7 tỷ đồng. Công suất 8.000 sản phẩm thành phẩm/năm đối với bàn ghế các loại, 450 sản phẩm thành phẩm/năm đối với giường các loại. Tiến độ khởi công xây dựng dự án và hoàn thành đi vào hoạt động từ quý 1/2020 đến quý 4/2020. Dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 45 lao động trực tiếp và khoảng 100 lao động gián tiếp tại địa phương.

T.Hậu