Mời gọi đầu tư Bệnh viện chuyên khoa mắt
19/07/2019

 

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất Bệnh viện chuyên khoa mắt kỹ thuật cao tại Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn.

 

Theo đó, khu đất quy hoạch thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Phía Bắc và phía Tây giáp Trung tâm y tế chất lượng cao, phía Nam và phía Đông giáp đường quy hoạch lộ giới 24m. Mục tiêu là xây dựng khu bệnh viện chuyên khoa mắt kỹ thuật cao.

Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất là 10.000m2; chức năng công trình là đất công cộng, dịch vụ đô thị (Bệnh viện chuyên khoa mắt), trong đó đất xây dựng công trình là 2.555,5 m2; đất cây xanh là 2.794,5 m2; đất sân, bãi, đường bộ và hạ tầng kỹ thuật là 4.650 m2. Chiều cao công trình tối đa 03 tầng.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa và triển khai quy hoạch theo quy định; Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm phối hợp, xúc tiến triển khai các công việc liên quan để triển khai quy hoạch đã được duyệt theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định:

Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3818883; Fax: 0256.3818887.

Email: ipcbinhdinh@gmail.com.

 

T.Hậu