Đầu tư Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại huyện Vân Canh
04/06/2019

 

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đầu tư dự án Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư tại thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

 

Một Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Dư - nguồn: Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư cung cấp
Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm nhằm đáp ứng nhu cầu con giống cho ngành chăn nuôi trong tỉnh và cả nước. Quy mô khoảng 29,7 triệu con gà giống thương phẩm 01 ngày tuổi/năm. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 395.137m2. Tổng vốn đầu tư 262,163 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2022.

Hiện nay, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đang làm chủ đầu tư 07 dự án về lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Vân Canh; thị xã An Nhơn,… Đây là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao.

T.Hậu