Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
21/05/2019

 

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đầu tư dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 nghìn tỷ đồng

 

Theo hồ sơ, dự án được triển khai đầu tư quy mô trên 341.593 m2, trong đó quy hoạch đất ở chiếm diện tích 163.092 m2, đất giao thông đơn vị ở là 79.864 m2. Mục tiêu của dự án là phát triển quỹ nhà ở cho dân cư địa phương, người lao động và các chuyên gia làm việc tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Đồng thời phát triển khu đô thị cung cấp các dịch vụ ăn uống, mua sắm phục vụ du lịch,…
 
Tiến độ thực hiện dự án từ qúy 2/2019 đến quý 3/2023.

T.Hậu.