Huyện Phù Cát đề xuất mời gọi 4 dự án đấu tư thương mại - dịch vụ
04/05/2019

 

Vừa qua, UBND huyện Phù Cát đã có văn bản đề xuất 04 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ cần mời gọi đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, cụ thể như sau:

 

1. Khu đất tại thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, có diện tích 0,886 ha. Mục tiêu và quy mô dự án là xây dựng khu thương mại dịch vụ tại Trung tâm xã Cát Khánh (khu phía Nam trường mẫu giáo trung tâm xã).

2. Khu đất tại thôn Thắng Kiên, xã Cát khánh, có diện tích 0,2429 ha. Mục tiêu và quy mô dự án là xây dựng khu thương mại dịch vụ tại Trung tâm xã Cát Khánh (khu phía Bắc trường mẫu giáo trung tâm xã).

3. Khu đất tại thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, có diện tích 0,3087 ha. Mục tiêu và quy mô dự án là xây dựng khu thương mại dịch vụ khu vực Đề Gi.

Cả 03 khu đất trên đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện phê duyệt, hiện trạng là đất sạch và đã đầu tư san gạt mặt bằng.

4. Khu đất tại thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, có diện tích là 0,0349 ha. Mục tiêu và quy mô dự án là xây dựng Khu thương mại dịch vụ khu vực trung tâm xã Cát Nhơn. Hiện trạng là đất trống (sạch) do UBND xã quản lý.

T.Hậu