Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn
02/04/2019

 

Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn theo Quyết định số 984/QĐ-UBND. Theo đó:

 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất C1, Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn

1. Khu đất đấu giá

 - Diện tích: Khoảng 7.33m2 (diện tích cụ thể theo bản đồ địa chính).

- Vị trí: Ký hiệu lô C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy nhơn. Giới cận: Đông giáp khu biệt thự A3; Tây giáp đường Điện Biên Phủ; Nam giáp đường Trần Bá; Bắc giáp mương thoát nước.

- Mục đích sử dụng đất: Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, người mua căn hộ chung cư được sử dụng đất ổn định lâu dài.

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 76.142.103.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, một trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn).

2. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm: Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Quy Nhơn.

- Hiện trạng khu đất: Đất đã giải phóng mặt bằng (không có tài sản gắn liền với đất).

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh căn cứ tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt lập Phương án đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh quyết định.

3. Đối thượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Điều kiện để thực hiện dự án:

+ Về chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Chức năng sử dụng đất là xây dựng Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp; Diện tích quy hoạch là 7.333m2; Khoảng lùi công trình: Khoảng lùi bắt buộc tối thiểu so với chỉ giới đường đỏ các tuyến đường Trần Bá ≥ 25m, Điện Biên Phủ ≥ 6m; các cạnh còn lại khoảng lùi ≥ 6m; Mật độ xây dựng từ 45% ÷ 60%; Chiều cao công trình từ 20 - 30 tầng, khối đế công trình khoảng 04 tầng, Chiều cao tối đa của dự án cụ thể phải được thỏa thuận về chiều cao tĩnh không của Bộ Quốc phòng theo quy định.

+ Tổng vốn đầu tư tối thiểu thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 738 tỷ đồng.

+ Điều kiện năng lực nhà đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất Đai năm 2013.

4. Tiến độ thực hiện dự án

- Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công xây dựng các hạng mục của dự án.

- Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải tiến hành khởi công xây dựng công trình.

- Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 24 tháng, kể từ ngày có giấy phép xây dựng.

- Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét thu hồi chủ trương đầu tư và thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).

5. Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, 01 bộ lưu tại tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

T.Hậu