Tổ chức đấu giá 6 khu đất dự án trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
23/02/2019 16:52

 

Nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt tại các khu đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng quy định đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại 6 khu đất trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Gồm:

 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành

1. Dự án Khu phức hợp cao tầng bao gồm nhà ở chung cư và dịch vụ - thương mại tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. 2.526,6 m2.

2. Dự án Xây dựng công trình trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Khách sạn 5 sao) tại khu đất 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Diện tích 5.246m2.

3. Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và căn hộ chung cư thương mại cao cấp tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Diện tích 8.027 m2.

4. Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn (Khách sạn từ 3 sao trở lên) và Khu chung cư thương mại tại khu đất số 25 (số cũ 72B) đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn. Diện tích 7.094m2.

5. Dự án Khu khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao) tại khu đất K200, đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 10.819m2.

6. Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn. Diện tích 5.246m2

 


T. Hậu