Nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại Khu kinh tế Nhơn Hội
26/12/2018 14:27

 

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương cho công ty TNHH MTV Địa ốc Fico khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. Phạm vi nghiên cứu, khảo sát có diện tích khoảng 220ha phía Tây Nam núi Phương Mai, Khu Kinh tế Nhơn Hội.

 

Vị trí khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió của công ty TNHH MTV Địa ốc Fico

Trước đó, có 03 dự án điện gió được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội: Dự án điện gió Phương Mai 1 công suất 30MW của công ty CP Phong điện Phương Mai, vốn đầu tư khoảng 39 triệu USD; dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 3 công suất 21 MW, vốn đầu tư 40 triệu USD của công ty Halcom và 01 dự án điện gió của công ty Năng lượng Seoul với công suất 60 MW, vốn đầu tư 75 triệu USD.

T.Hậu