Gia hạn thời điểm đóng hồ sơ mời gọi nhà đầu tư lập dự án tại Phân khu NĐT-3, Quốc lộ 19 (mới)
17/12/2018

 

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tính toán hiệu quả đầu tư của dự án và lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư tại chỗ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư biết:

 

Về tổng mức kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại chỗ: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo trên website http://skhdt.binhdinh.gov.vn/ và http://binhdinhinvest.gov.vn ngay sau khi được phê duyệt.

Về thời hạn đóng hồ sơ dự tuyển: Thời hạn đóng hồ sơ là 08h30 ngày 21/01/2019.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố thông tin “Tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước” trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.skhdt.binhdinh.gov.vn, website Trung tâm Xúc tiến Đầu tư: www.binhdinhinvest.gov.vn, thời gian kết thúc nộp hồ sơ đến 08h30 ngày 24/12/2018 (chi tiết về hồ sơ dự tuyển vui lòng xem tại đây).

NT