Huyện An Lão mời gọi 5 dự án đầu tư mới
17/10/2018

 

UBND huyện An Lão vừa ban hành danh mục dự án kêu gọi 5 dự án đầu tư với tổng vốn 195 tỷ đồng. Theo đó:

 

Dự án Bãi xử lý chất thải rắn huyện An Lão, địa điểm đầu tư tại thị trấn An Lão, diện tích 7,34ha, tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm thu gom, xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng các vật liệu phế liệu để tái chế.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ xã An Hòa, diện tích xây dựng 2.144m2, tổng vốn đầu tư là 45 tỷ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô siêu thị hạng III, diện tích kinh doanh từ 500m2 trở lên. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo tiền đề cho phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu mua sắm hàng hóa của nhân dân trong vùng.

02 dự án xây dựng khách sạn: 01 dự án trên địa bàn thị trấn An Lão, với diện tích xây dựng 500m2, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng; 01 dự án trên địa bàn xã An Hòa, với diện tích xây dựng là 500m2, tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. Quy mô xây dựng mỗi khách sạn là trên 30 phòng, từ đó sẽ đáp ứng được nhu cầu lưu trú của khách du lịch, góp phần phát triển nền du lịch có nhiều tiềm năng của địa phương chưa khai thác hết.

Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái xã An Toàn, với diện tích xây dựng là 20 ha, tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm nhiều tổ hợp phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng khách sạn. 

T.Hậu.