Đầu tư Khu dịch vụ phục vụ vận tải tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
12/10/2018

 

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Dịch vụ Vạn Thành thực hiện dự án Khu dịch vụ phục vụ vận tải tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

 

Dự án đầu tư trên diện tích đất khoảng 1,2ha với tổng vốn đầu tư hơn 27 tỷ đồng. Mục tiêu quy mô dự án là xây dựng nhà trưng bày sản phẩm kết hợp làm việc; nhà xưởng sửa chữa bảo dưỡng xe; sân bãi, đường nội bộ; các hạng mục phụ trợ khác phục vụ cho công tác dịch vụ vận tải, sinh hoạt. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 3/2018 - quý 1/2020.

Dự án vận hành đưa vào khai thác sẽ là nơi bảo dưỡng sửa chữa các dịch vụ vận tải khác, góp phần tăng năng lực vận tải hàng hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngành dịch vụ vận tải của địa phương; tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao giá trị sử dụng đất.

Tuấn Linh