Mời gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại Long Mỹ
01/10/2018

 

Nhằm lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính, sử dụng công nghệ hiện đại và giá chi phí xử lý rác thấp, hiệu quả để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức mời gọi đầu tư dự án này.

 

Hình minh họa Nhà máy xử lý rác thải

Hiện nay, Khu xử lý rác thải Long Mỹ đã được giao cho Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn để xử lý rác thải cho thành phố Quy Nhơn và các khu vực phụ cận. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Khu xử lý rác thải Long Mỹ, diện tích đất khoảng 61,61ha.

Cũng theo thông tin từ Công ty CP Môi trường Đô thị Quy Nhơn, Khu xử lý rác thải Long Mỹ hiện có Khu xử lý rác thải sinh hoạt với diện tích 19,75ha, Khu xử lý nước thải rỉ rác với diện tích 2,11ha, Khu xử lý rác thải y tế với diện tích 0,98ha và Khu chế biến phân compost. Theo đó, khoảng 50% diện tích đất đã được quy hoạch để xây dựng khu xử lý rác thải và dự kiến sẽ sử dụng trong giai đoạn tiếp theo.

 

T.Hậu