Sở Xây dựng đề xuất mời gọi vốn đầu tư cho 23 dự án
28/09/2018

 

Sở Xây dựng vừa có văn bản đề xuất danh mục mời gọi đầu tư trong thời gian tới, tổng cộng có 23 dự án mời gọi thuộc 06 lĩnh vực đầu tư khác nhau.

 

Khu đô thị Nam Hùng Vương 

Theo đó, dự án thuộc lĩnh vực phát triển đô thị có 03 dự án, có địa điểm đầu tư tại huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn, có tổng vốn đầu tư là 1.699 tỷ đồng. Mục tiêu là hình thành các khu đô thị mới, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội có 04 dự án, trong đó có 01 dự án tại thị xã An Nhơn, 03 dự án còn lại tại thành phố Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư 04 dự án là 812 tỷ đồng. Mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho đối tượng công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa nói riêng và người dân vùng lân cận.

Dự án thuộc lĩnh vực cấp nước gồm 05 dự án, nằm trên địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh và thị xã An Nhơn. Tổng vốn đầu tư 05 dự án là 476 tỷ đồng. Mục tiêu là bổ sung cho các Khu công nghiệp dọc quốc lộ 19, đô thị An Nhơn, khu đô thị Cát Tiến, Khu công nghiệp Vsip,...

Dự án thuộc lĩnh vực thu gom và xử lý nước thải có 05 dự án, nằm trên địa bàn thị xã An nhơn, Tuy Phước, Diêu Trì và thành phố Quy Nhơn. Mục tiêu giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đối với nước thải, từng bước hoàn chỉnh tiêu chí về môi trường. Tổng vốn đầu tư của 05 dự án trên là 449 tỷ đồng.

Dự án thuộc lĩnh vực xử lý chất thải rắn đô thị gồm 03 dự án, nằm trên địa bàn các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã An Nhơn, với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng. Mục tiêu là đầu tư xây dựng các bãi xử lý rác thải này sẽ phục vụ xử lý chất thải rắn trên địa bàn các huyện, đồng thời nâng cao tỷ lệ chất thải rắn được xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Dự án thuộc lĩnh vực nghĩa trang gồm 03 dự án, tại các huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, với tổng vốn đầu tư là 75 tỷ đồng. Các dự án này có mục tiêu sẽ phục vụ nhu cầu mai táng cho cán bộ, nhân dân các huyện, thành phố và vùng phụ cận.

T.Hậu