UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra tiến độ dự án Trạm dừng nghỉ đường bộ An Nhơn
20/09/2018 16:31

 

Dự án Trạm dừng nghỉ đường bộ An Nhơn trước đây do Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Phương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 28/11/2014; điều chỉnh pháp nhân từ Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Phương sang Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lộc Phát ngày 06/01/2016; và điều chỉnh pháp nhân từ Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Lộc Phát sang Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Thiên Hà ngày 26/4/2016.

 

Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa triển khai theo như cam kết ban đầu. Do đó, UBND tỉnh giao Sở kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án này, trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng theo tiến độ đã cam kết thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án đầu tư.

Việc rà soát tiến độ các dự án chậm triển khai tại Bình Định thể hiện sự cương quyết của tỉnh trong vấn đề kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ, chấm dứt dự án và thu hồi đất các dự án có vi phạm Luật đất đai nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư có năng lực và có dự án khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương.

Trước đó ít ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao do Công ty TNHH Shaiyo AA International Holding (Thái Lan) đăng ký đầu tư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

T.Hậu