Chấm dứt hoạt động dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao
14/09/2018

 

Ngày 12/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 193/QĐ-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao do Công ty TNHH Shaiyo AA International Holding đăng ký đầu tư tại thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

 

Công ty TNHH Shaiyo AA International Holding (Công ty con của Tập đoàn Shaiyo Triple A, Thái Lan) được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 27/6/2012 để thực hiện dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao gắn với thành lập Công ty TNHH Giống cây trồng Shaiyo Bình Định. Theo đăng ký, dự án bắt đầu thực hiện vào quý 3 năm 2012, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động vào quý 2 năm 2014.

Việc chấm dựt dự án Vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định thể hiện sự cương quyết của tỉnh trong vấn đề kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ, chấm dứt dự án và thu hồi đất các dự án các có vi phạm Luật đất đai nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư có năng lực và có dự án khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương.

Lê Hiền