Hợp tác xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giữa tỉnh Bình Định và Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP. Hồ Chí Minh
20/04/2018 08:47

 

Chiều ngày 19/4/2018, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Trường ĐH Tôn Đức Thắng, giai đoạn 2018 - 2020. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng lãnh đạo sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP. Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, hai bên đã nhất trí nội dung hợp tác ở 3 lĩnh vực chính là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; và hợp tác một số lĩnh vực khác.

Hợp tác về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng: Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của tỉnh, mô hình đào tạo theo địa chỉ với các hình thức đào tạo hiện đang có tại Trường ở các lĩnh vực như: qui hoạch, kiến trúc, luật, thống kê, tài chính - ngân hàng ngôn ngữ nước ngoài, khoa học máy tính - tin học….Trường xem xét ưu tiên đào tạo bậc cao học và nghiên cứu sinh theo nhu cầu thực tế của tỉnh để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

Về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: tỉnh Bình Định sẽ tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đến tỉnh Bình Định khảo sát, tìm hiểu một số vấn đề thực tiễn và tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường tại tỉnh về các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực trọng điểm khác của tỉnh. Ngoài ra, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với tỉnh Bình Định (tùy theo tình hình thực tế) tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề trên cơ sở huy động cán bộ khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Hợp tác về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh: Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với tỉnh Bình Định xây dựng chuỗi chương trình nghiên cứu, tư vấn cải thiện môi trường kinh doanh và xúc tiến đầu tư, với một số nội dung chủ yếu như yếu tố thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với những lĩnh vực có tiềm năng; các sản phẩm kêu gọi đầu tư để giúp tỉnh mời những nhà đầu tư tầm cỡ đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề với những chính sách thu hút đầu tư đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn của tỉnh, phù hợp với qui hoạch của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

 

Thiện Anh