Huyện Tuy Phước mời gọi đầu tư dự án Nhà máy nước sạch theo hình thức PPP
06/02/2018 16:28

 

Trong năm 2018, UBND huyện Tuy Phước đề xuất mời gọi đầu tư dự án Nhà máy nước sạch nông thôn theo hình thức đối tác công tư (PPP) với loại hợp đồng BOT tại xã Phước Hiệp.

 

Mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp nước sạch cho 10.000 hộ dân của các xã Phước Lộc, Phước Hiệp và Phước Nghĩa; quy mô dự án 15.000 m3/ngày đêm; tiến độ thực hiện 2018 - 2019; tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 40 - 50 tỷ đồng (vốn của nhà đầu tư). Dự án khi thực hiện tại đây sẽ được UBND huyện hỗ trợ trong công tác bồi thường, GPMB và mua lại nước của nhà đầu tư theo giá bán buôn được UBND tỉnh phê duyệt.

Nước sạch rất cần thiết trong đời sống và sinh hoạt của con người, hiện nay nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng do các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư của UBND huyện Tuy Phước còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn do đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, huyện Tuy Phước đăng ký mời gọi đầu tư dự án này trong năm 2018. 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp Danh mục các dự án PPP để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và công bố rộng rãi nhằm thu hút mời gọi các nhà đầu tư tham gia.

 T.Hậu