Vốn FDI Bình Định ngày càng tăng lên
11/01/2018 08:07

 

Trong năm 2017, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 8 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 115,95 triệu USD.

 

Tình hình thu hút vốn đầu tư FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2017

Số dự án đầu tư FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 – 2017

Giai đoạn 2011 - 2017, có thể thấy tình hình thu hút FDI của tỉnh Bình Định khả quan nhờ các yếu tố hỗ trợ tích cực trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Năm 2017,  tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 8 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký 115,95 triệu USD, so với năm 2016 số dự án giảm nhưng tổng vốn đăng ký tăng 35,851 triệu USD,

Tính đến nay toàn tỉnh Bình Định có 74 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 923,77 triệu USD; trong đó có 27 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với  tổng vốn đăng ký là 671,16 triệu USD và 47 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký là 252,61 triệu USD. 

Lĩnh vực đầu tư theo ngành nghề FDI của tỉnh Bình Định đến nay


Chia theo ngành nghề, nhóm ngành công nghiệp, xây dựng thu hút nhiều sự quan tâm nhất của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 457,764 triệu/USD chiếm 49,55%, tiếp đến là ngành dịch vụ với tổng vốn đầu tư là 415,943 triệu/ USD, chiếm 45,03%, sau cùng là ngành thủy sản, nông nghiệp với tổng vốn đăng ký là 50,066 triệu/USD chiếm 5,42%.


Tình hình thu hút FDI của tỉnh Bình Định từ trước đến nay phân theo đối tác đầu tư

Đến nay, đã có 20 quốc gia đầu tư vào Bình Định, hầu hết là các nhà đầu tư tiềm lực đến từ các nước Mỹ, Nhật, Canada, Pháp... Trong đó, Mỹ là nước dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Bình Định với tổng vốn đăng ký là 285,11 triệu/ USD, chiếm 30,86% tổng vốn đăng ký đầu tư; xếp thứ hai là Nhật Bản với 12 dự án, tổng vốn đầu tư 101,374 triệu/USD, chiếm 10,97%; Thái Lan xếp thứ 3 với vốn đăng ký đầu tư 91,79 triệu/USD, các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến lâm sản, may mặc, tư vấn...

PCT Thường trực Phan Cao Thắng tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào Bình Định tại Nhật Bản

Năm 2017, trong 8 dự án FDI thì có 5 dự án đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản, như dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara (Nhật Bản) vốn đăng ký 64 triệu USD, dự án Xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu gỗ và đồ gỗ của Công ty CP Marubeni Lumber (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký đầu tư 5 triệu USD. Kết quả này thể hiện sự đóng góp quan trọng của việc tạo dựng hình ảnh của Bình Định và tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút các nhà đầu tư có nguồn vốn từ Nhật Bản.

Tình hình thu hút FDI của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2017 phân theo địa bàn


Theo địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào các huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó thành phố Quy Nhơn với 42 dự án là địa phương thu hút nhiều dự án nhất với tổng vốn đăng ký 323,032 triệu USD, chiếm 34,97% , các dự án tập trung vào tại Khu kinh tế Nhơn Hội, KCN Long Mỹ và KCN Phú Tài thuộc thành phố Quy Nhơn. Tiếp đến là An Nhơn là Thị xã thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký 107,665 triệu/USD, chiếm 11,65%. Phù Cát đứng thứ 3 với 8 dự án, tổng vốn đăng ký 378,535 triệu/USD chiếm 40,98% là địa phương thu hút vốn đăng ký đầu tư nước ngoài nhất.


Với nhiều biện pháp nhằm tăng cường thu hút các dự án FDI, trong những năm tới tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư, cùng với môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, lợi thế về vị trí địa lý, đó là những điều kiện quan trọng thu hút nguồn vốn FDI vào Bình Định đang ngày càng tăng lên.


Thiện Anh