Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn
16/08/2017

 

Vừa qua, UBND tinh ban hành văn bản số 4235/UBND-KT ngày 10/08/2017 về việc tăng cường quản lý chất lượng gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh (2014 – 2017), năng lực sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh đạt khá cao, khoảng 8 đơn vị với công suất thiết kế khoảng 87 triệu viên/năm; tuy nhiên việc tiêu thụ và sử dụng gạch không nung lại chưa đạt hiệu quả cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Khả năng tiêu thụ VLXKN trên địa bàn tỉnh hiện nay tương đối thấp có một phần nguyên nhân chủ yếu do tình trạng khó khăn về vốn đầu tư công, làm ảnh hưởng đến chương trình sử dụng VLXKN trong các công trình có sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, người dân và các nhà đầu tư vẫn còn thói quen sử dụng gạch nung đã có từ lâu đời, có tâm lý e ngại vào chất lượng của sản phẩm gạch không nung do các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Qua đó, tại văn bản số 4235/UBND-KT, UBND tỉnh giao cho cơ quan chuyên ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về sản xuất và sử dụng gạch không nung, thay thế dần gạch đất sét nung phù hợp với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Xây dựng cụ thể hóa chính sách phát triển gạch không nung, tạo điều kiện để các địa phương thu hút đầu tư phát triển gạch không nung; hướng dẫn xây dựng định mức đối với sản phẩm mới, thẩm định và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét để công bố và xây dựng đơn giá để công bố áp dụng. Rà soát các dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện có chưa hiệu quả, hướng dẫn cải tiến công nghệ và quy cách sản phẩm gạch không nung cho phù hợp với thực tiễn địa phương. Giới thiệu các công nghệ tiên tiến để các doanh nghiệp lựa chọn đầu tư; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng gạch không nung phù hợp quy chuẩn xây dựng được công bố.

Thông báo, hướng dẫn, yêu cầu các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát: Thực hiện nghiêm quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định (công trình sử dụng vốn nhà nước sử dụng 100% gạch không nung, công trình cao từ 9 tầng trở lên sử dụng 50% gạch không nung nhẹ); Nghiên cứu các giải pháp thiết kế, kỹ thuật thi công khắc phục hiện tượng nứt tường ở một số công trình xây dựng do tính toán thiết kế không đủ tải trọng; do kỹ thuật xây của công nhân chưa phù hợp với gạch không nung; do sử dụng vữa xây cát hạt thô (Mô đun độ lớn > 2,0), không đảm bảo độ dẻo của vữa để liên kết với gạch xi măng cốt liệu; Thiết kế và sử dụng gạch không nung có mác cao (≥ 5,0MPa) nhằm đảm bảo về chất lượng gạch không nung được sử dụng cho công trình; không sử dụng gạch không nung của các đơn vị chưa được công bố hợp quy.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị sản xuất gạch không nung dừng sản xuất các sản phẩm gạch không nung chưa đảm bảo về mác gạch theo công bố hợp quy theo quy định và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, công tác quản lý chất lượng, cải tiến công nghệ, công bố giá … theo quy định.

Trương Chương