Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các doanh nghiệp năm 2017
28/04/2017 14:40

 

Nhằm giúp cho lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó có biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi tọa đàm Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dự kiến vào giữa tháng 5/2017.

 

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp các ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Trong năm 2016, lãnh đạo tỉnh cùng với các ngành, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh như Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực Quốc gia trong 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; ký cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam (VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo đó, trong năm vừa qua số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 789 doanh nghiệp (DN) với tổng vốn đăng ký ước khoảng 3.530,52 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân 6,77 tỷ đồng/DN. So với cùng kỳ năm trước, tăng 19% về số doanh nghiệp đăng ký và giảm 21,15% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, cấp đăng ký cho 451 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; đăng ký thay đổi cho 1401 DN, CN, VPDD; giải thể và chấm dứt hoạt động cho khoảng 266 DN và các đơn vị phụ thuộc, đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn trên 143 DN và các đơn vị phụ thuộc. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 5.400 DN hoạt động với tổng vốn 48.488,3 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân 8,98 tỷ đồng/DN.

Đồng thời, Tỉnh có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn là 9.709 tỷ đồng; 28 hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 5.114,89 tỷ đồng, trong đó 18 dự án của nhà đầu tư trong nước với vốn đầu tư 3.227,07 tỷ đồng và 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.887,82 tỷ đồng (tương đương 84,58 triệu USD).

Những năm qua, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất và kinh doanh phát triển ổn định. Bên cạnh việc đảm bảo doanh thu, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, các doanh nghiệp cũng có những đóng góp không nhỏ trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, hỗ trợ thông tin tuyên truyền, quản lý tài chính, nghiên cứu thị trường, đổi mới hoạt động quản lý tương thích sự thay đổi thị trường… Góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Buổi tọa đàm đối thoại 2017 giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp hướng tới mục đích gặp gỡ và trực tiếp lắng nghe các ý kiến từ phía doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; là điều kiện để các doanh nghiệp phản ánh, đề bạt ý kiến, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng, khó khăn, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm mong muốn tỉnh và các ngành chức năng tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; qua đó có biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định được giao là đầu mối tiếp nhận thông tin từ phía doanh nghiệp bằng văn bản hoặc email (ipcbindinh@gmail.com).

Trương Chương