Tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án Khu resort cao cấp phía Bắc
22/03/2017 10:19

 

Dự án khu du lịch resort cao cấp phía Bắc, Điểm số 2 có quy mô 111 ha do Công ty TNHH MTV Thanh Niên Bình Định đăng ký đầu tư từ năm 2009, tổng vốn 1.840 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng chậm tiến độ.

 

Phối cảnh dự án Khu resort cao cấp phía Bắc - ảnh: Nhà đầu tư
Do đó, UBND tỉnh đã có văn bản giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh quy hoạch theo quy định, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và giao phần diện tích đã thực hiện san nền khoảng 30 ha phía Bắc dự án (phần tiếp giáp điểm số 1) cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Nếu đến hết năm 2017, nhà đầu tư không tiến hành triển khai xây dựng, tỉnh sẽ thu hồi 60,8 ha còn lại của dự án và đến hết năm 2018 nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng thì tỉnh sẽ thu hồi toàn bộ dự án.

Hiện nay, Bình Định đang tích cực rà soát từng dự án để tìm hiểu nguyên nhân để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nào thể hiện quyết tâm, tỉnh sẽ xem xét tạo điều kiện để tiếp tục triển khai, nhưng nếu dự án quá chậm, kéo dài thì kiên quyết thu hồi giao lại cho nhà đầu tư khác.

Lê Anh