Tuyên truyền về cộng đồng ASEAN tại Bình Định
09/01/2017

 

Mới đây, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Ngoại Giao đã tổ chức khóa tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN nhằm tăng cường sự hiểu biết về Cộng đồng ASEAN, tác động của Cộng đồng ASEAN đối với Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng để đón nhận các cơ hội và ứng phó các thách thức trong thời gian tới. Tham gia khóa tuyên truyền còn có lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh khóa tuyên truyền

Tại hội nghị tuyên truyền, Bộ Ngoại giao đã thông tin những nội dung liên quan đến ASEAN, đặc biệt là giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN, các vấn đề đặt ra trong tầm nhìn cộng đồng 2025 đề ra định hướng tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn Cộng đồng ASEAN.

Mục tiêu đưa ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác, liên kết sâu rộng hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực, một Cộng đồng vận hành theo luật lệ, có sự tham gia rộng rãi hơn của người dân và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân về tăng cường đoàn kết, thống nhất.

Nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển thông thoáng của hàng hóa, đầu tư, vốn và lao động, một nền kinh tế năng động, đổi mới và cạnh tranh, kết nối kinh tế và liên kết theo ngành thông qua các biện pháp chiến lược về vai trò của doanh nghiệp, gắn kết nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu thông qua các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs/ CEPs)...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được bổ sung các kiến thức về tầm quan trọng của biển đảo; những quy định của luật pháp quốc tế về biển; thông tin đầy đủ các qui tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)....

Thiện Anh