Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp
03/01/2017

 

Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017 với nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước đây.

 

Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và được thay thế cho Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài và Điều 18 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định thông tin chi tiết về các quy định mới này.

Theo quy định mới, mức thu phí môn bài được rút gọn lại còn 3 mức (Nghị định 75/2002/NĐ-CP cũng như Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của bộ Tài chính quy định 4 mức), cụ thể là:

- Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định mức thu đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm.

- Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm.

- Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác chịu mức phí môn bài 1 triệu đồng/năm (đây cũng là điểm mới trong nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định rõ, khi các tổ chức này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài... Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, đăng ký kỳ kê khai thuế GTGT (nếu có) như sau:

1. Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT cho kỳ ổn định 2 năm 2017 và 2018:

Căn cứ các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT; Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, theo đó:

- Các trường hợp: Doanh nghiệp đã hết chu kỳ ổn định 2 năm (2015 và 2016), có doanh thu năm 2016 (xác định theo hướng dẫn tại điểm a Khoản 2 Điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) dưới 1 tỷ đồng và doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/9/2016, có doanh thu năm 2016 dưới 1 tỷ đồng sẽ áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT cho kỳ ổn định 2 năm 2017 và 2018.

- Các doanh nghiệp nêu trên, nếu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho chu kỳ ổn định 2 năm (2017 và 2018), phải gửi đăng ký theo mẫu cho cơ quan quản lý trực tiếp, chận nhất ngày 20/12/2016.

2. Đăng ký khia thuế GTGT cho kỳ ổn định 3 năm 2017 đến 2019:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh từ tháng 01/2016 trở về trước căn cứ tổng doanh thu năm 2016 (cách xác định doanh thu theo Điểm b.3 của Điều 15) để xác định doanh thu theo tháng hay theo quý:

- Nếu tổng doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ đồng thì doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng, kể từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2019.

- Nếu tổng doanh thu năm 2015 từ 50 tỷ đồng trở xuống, doanh nghiệp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý, kể từ quý I/2017 đến quý IV/2019.

Thông tư 151/2014/TT-BTC cũng hướng dẫn, doanh nghiệp muốn chuyển từ khai thuế theo quý sang khai thuế theo tháng thì phải gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất ngày 20/02/2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Thuế tỉnh (Phòng Kê khai và Kế toán thuế, điện thoại: 056.3823189) để được hướng dẫn thêm.

H.Vy