Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển công nghiệp, thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Bình Định (Việt Nam) và Sở Công Thương Attapu (Lào)
15/11/2016

 

Ngày 11/11/2016, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Công Thương tỉnh Bình Định cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Sở Công Thương tỉnh Attapu, Lào do ông Sút-chay Côm-mạ-mương - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ông Man Ngọc Lý - Giám đốc Sở CôngThương Bình Định đã thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của tỉnh Bình Địnhtrong 10 tháng năm 2016 như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,24% trongđó kế hoạch năm 2016 là 8,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 576,7 triệu USD,đạt 79% kế hoạch năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩuđạt 217,5 triệu USD, đạt 75% kế hoạch năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ;tổng mức bán lẻ và doanh thu xã hội đạt 42.490,1 tỷ đồng, tăng 11,4%so với cùng kỳ năm 2015; đạt 82,1% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, ngành công thương Bình Định cũng xây dựng kếhoạch chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020: Giá trị sản xuất côngnghiệp (giá thực tế) ước đạt 359.250 tỷ đồng tăng 2,1% lần so vớigiai đoạn 2011-2015; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 phấn đấu kim ngạchxuất khẩu đạt 750 triệu USD trở lên, tổng giai đoạn 5 năm đạt 4.505triệu USD tăng 51,7% so với giai đoạn 2011 - 2015; tổng mức lưu chuyểnhàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội đến năm 2020 đạt trên 60.000 tỷđồng, tổng giai đoạn 5 năm đạt 299.385 tỷ đồng tăng 60,2% so với giaiđoạn 2011 - 2015. Đồng thời, Ông Man Ngọc Lý đề nghị tỉnh Attapu tạo điềukiện cho doanh nghiệp Bình Định đầu tư tại tỉnh, liên kết giữa doanhnghiệp phân phối, cung cấp mặt hàng hải sản giữa doanh nghiệp tỉnhBình Định và tỉnh Attapu.

Ông Sút-chay Côm-mạ-mương cũng đã thông tin về tình hình vị tríđịa lí, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Attapu và mong muốn hai tỉnhtrong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực như cácmặt hàng hải sản, lâm sản, tôn thép....... tại tỉnh Attapu.

Lãnh đạo Sở Công Thương hai bên kí kết Biên bản ghi nhớ chogiai đoạn 2016 - 2021

Qua trao đổi, Sở Công Thương 2 tỉnh đã nhất trí trong giaiđoạn 2016 - 2021, tiếp tục xây dựng những nội dung chính về hợp tác phát triểncông nghiệp, thương mại của 2 tỉnh, làm đầu mối hợp tác để các doanh nghiệptham gia thực hiện chương trình hợp tác phát triển với các nội dung, phươngthức hợp tác cụ thể theo từng chương trình, dự án đầu tư phát triển côngnghiệp, thương mại, phù hợp với khả năng, nhu cầu thực tế của 2 tỉnh, trên tinhthần hợp tác, hiệu quả. Đồng thời, thống nhất ký kết một số nội dung hợp táctrong thời gian tới. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư xin trích văn Biên bản kí kếthợp tác cho giai đoạn 2016 - 2021 giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Attapu (Lào):

* Sở Công Thương tỉnh Bình Định và SởCông Thương tỉnh Attapu thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian đến nhưsau:

1. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác quảnlý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại; kinh nghiệm lập, tổ chứctriển khai thực hiện và quản lý các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành;kinh nghiệm thành lập và hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề,…

2. Hai bên tiếp tục cung cấp thông tinvề tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh của 2 tỉnh cho doanh nghiệp hai bên;tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh đi khảo sát, tìm kiếm thị trường tạitỉnh Attapu và tỉnh Bình Định để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, bàn bạc, hợp táckinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tạo cơ hội để doanh nghiệp 2tỉnh phát triển hoạt động sản xuất  kinhdoanh.

3. Tỉnh Attapu tạo điều kiện cho doanhnghiệp Bình Định xây dựng nhà máy sản xuất và cửa hàng kinh doanh các mặt hàngtôn, thép, ống nhựa, ống kẽm; tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầutừ Việt Nam sang Lào.

4. Tăng cường giao thương hàng hóa củacác doanh nghiệp hai bên bằng những hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, hộichợ, triển lãm giữa hai tỉnh. Hai bên cam kết mời gọi các doanh nghiệp tham giahội chợ triển lãm được tổ chức trên địa bàn mỗi tỉnh, đồng thời miễn phí thuêgian hàng cho các doanh nghiệp này khi tham gia hội chợ, triển lãm.

5. Trao đổi, bàn bạc về việc xây dựngTrung tâm phân phối hải sản tại tỉnh Attapu trên cơ sở liên doanh, hợp tác giữadoanh nghiệp tỉnh Bình Định và tỉnh Attapu hoặc do doanh nghiệp tỉnh Bình Địnhđầu tư xây dựng.

* Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện nội dung hợp tácgiữa hai Sở được triển khai sau khi Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết.

- Sở Công Thương 2 tỉnh trực tiếp triểnkhai thực hiện các nội dung hợp tác, đồng thời định kỳ hàng năm báo cáo tiến độthực hiện cho Lãnh đạo hai tỉnh.

- Thống nhất giao Phòng Quản lý Xuấtnhập khẩu - Sở Công Thương Bình Định và Phòng Thống kê và Kế hoạch- Sở CôngThương tỉnh Attapu của 2 Sở làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện các nộidung đã ký kết; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện; cử 01 cán bộ đạidiện, làm đầu mối để trao đổi các thông tin qua lại bằng thư điện tử, các côngviệc triển khai trong quá trình hợp tác.

- Hai bên sẽ xem xét, thống nhất thờigian để tổ chức sơ, tổng kết đánh giá chương trình hợp tác để bổ sung phù hợpvới thực tế. Địa điểm tổ chức tổng kết được tổ chức luân phiên tại thành phốQuy Nhơn - tỉnh Bình Định và   tỉnhAttapu.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có trởngại, hai bên sẽ bàn bạc cụ thể để giải quyết kịp thời.

            Bản ghi nhớnày được ký kết tại thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định ngày 11 tháng 11 năm2016 và được lập thành 4 bản bằng tiếng Việt (2 bản) và tiếng Lào (2 bản), mỗibên giữ 2 bản (1 bản tiếng Việt, 1 bản tiếng Lào) có giá trị như nhau.


Thiện Anh