Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách
01/11/2016

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

 

Thông tư nêu rõ, miễn tiền sử dụng đất,tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốnngân sách nhà nước.

Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtđối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhànước theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện nhưsau: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã đượcNhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, kể cả quỹ đất để đầutư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệttrong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đốivới toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của dự án sử dụng quỹđất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đôthị, kể cả quỹ đất 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội để đầu tưxây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệttrong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựngnhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục để được miễn tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất theo quy định của  pháp luật về đất đai.

Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc hoàn trảlại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư dựán đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, chủ đầu tư được xem xét hoàn trảlại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất)phải nộp Nhà nước đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước giao đất hoặcđã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp Chủ đầutư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội)trên cùng địa bàn tỉnh nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Căn cứ khả năng của ngân sách, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc khấu trừ hoặc hoàn trả lại cho Chủ đầu tưtrên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính sau khi có ý kiến thống nhất củathường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Việc nộp tiền sử dụng đất của người mua,thuê mua nhà ở xã hội khi được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại khoản4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: Trường hợp bán nhà ởxã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50%giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó.

Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấptầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày15/11/2016. 


Lê Anh (theo doanhnghiepvn.vn)