Hội thảo Liên kết xây dựng hệ thống và trung tâm logistics tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
14/10/2016 00:00

 

Dự kiến ngày 9/11/2016, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội thảo “Liên kết xây dựng hệ thống và trung tâm Logistics tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung” do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tổ chức.

 

Đây là sự kiện để các doanh nghiệptrong lĩnh vực Logistics kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan nhằm tháogỡ các khó khăn, vướng mắc và ban hành một số cơ chế, chính sách mới nhằm thúcđẩy xây dựng hệ thống và trung tâm logistics tại Vùng kinh tế trọng điểm miềnTrung.

Hội thảo “Liên kết xây dựng hệthống và trung tâm Logistics tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung” sẽ bao gồm2 nội dung chính: Tọa đàm chuyên đề “Phát triển thương mại thông qua vận tảixuyên biên giới tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 1,2” và Hội thảo “Liên kết xâydựng hệ thống và trung tâm logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Trung tâm xúc tiến đầu tư sẽ thôngtin về sự kiện trong thời gian đến.

 

Thiện Anh