Một số điểm mới về thuế xuất nhập khẩu từ tháng 9/2016
07/09/2016

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan với nhiều điểm mới, sửa đổi theo hướng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

 

Phân bón là nhóm hàng chịu tác động của thuế xuất khẩu

Theo đó, Nghị định ban hànhkèm theo gồm 4 phụ lục: Thứ nhất là biểu thuế xuất khẩu (XK) theo danh mụcmặt hàng chịu thuế; Thứ hai là biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế; Thứ ba là danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối vớiô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng; Thứ tư làdanh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đốivới các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Theo quy định mới, các mặt hàng phân bón thuộccác nhóm hàng 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 áp dụng mức thuế suất thuế XKnhư sau: Nếu có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ51% giá thành phẩm trở lên áp dụng mức thuế suất là 5%.

Các mặt hàng phân bón không thuộc trường hợpnêu trên thì áp dụng mức thuế suất tại biểu thuế XK quy định tại Phụ lục I banhành kèm theo Nghị định này.

Than gỗ rừng chịu thuế suất thuế xuất khẩu 5%; trang sức bằng vàng là 0%

Theo biểu thuế mới quy định tại nghị định 122,mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 áp dụng mức thuế suất thuếXK 5% phải đáp ứng 4 tiêu chí (hàm lượng tro ≤ 3%; Hàm lượng  carbon cố định  (C)-là  carbon  nguyên  tố, không mùi, không khóikhi tiếp lửa ≥ 70%; nhiệt lượng ≥ 7000Kcal/kg;  hàm lượng lưu huỳnh ≤0,2%).

Nghị định cũng quy định mặt hàng đồ trang sứcvà các bộ phận rời của đồ trang sức bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.13), đồ kỹnghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.14) và cácsản phẩm khác bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.15) được áp dụng mức thuế suất thuếxuất khẩu 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩutheo quy định chung, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàngdưới 95% do tổ chức thử nghiệm được cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức,mỹ nghệ cấp (xuất trình 1 bản chính để đối chiếu, nộp 1 bản chụp cho cơ quan hảiquan).

Trường hợp các mặt hàng là đồ trang sức và cácbộ phận rời của đồ trang sức bằng vàng (nhóm hàng 71.13), đồ kỹ nghệ và các bộphận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng (nhóm hàng 71.14) và các sản phẩm khác bằngvàng (nhóm hàng 71.15) xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủđiều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩutheo loại hình sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan thực hiện theoquy định hiện hành, không phải xuất trình Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàmlượng vàng.

Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô đãqua sử dụng

 Xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống(kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc thuộc nhóm hàng 87.03 và xe ôtô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụngmức thuế nhập khẩu tuyệt đối.

Xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cảlái xe) có dung tích xi lanh từ 1.500 cc trở lên thuộc nhóm hàng 87.03 áp dụngmức thuế nhập khẩu hỗn hợp.

Đối với trường hợp xuất khẩu theo hình thức sảnxuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải xuất trình giấyphép nhập khẩu vàng nguyên liệu của ngân hàng nhà nước theo quy định.

Mặt hàng hóa dầu áp dụng thuế suất theo lộ trình

Nghị định hướng dẫn, các mặt hàng hóa dầu gồmBenzen thuộc mã hàng 2707.10.00 và mã hàng 2902.20.00; Xylen thuộc mã hàng2707.30.00, P-xylen thuộc mã hàng 2902.43.00 và Polyproylen thuộc mã hàng3902.10.30 và mã hàng 3902.10.90 (không bao gồm mặt hàng Polygroplen dạngnguyên sinh thuộc nhóm 98.37) áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình.Cụthể: Từ ngày 1/9/2016 đến ngày 31/12/2016  áp dụng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi là 1%; Từ ngày 1/1/2017 trở đi, các mặt hàng này áp dụng mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Nghị định mới bãi bỏ 2 quyết định của Thủ tướngchính phủ, 9 thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành trước ngày 1/9/2016.

Thiện Anh