Bình Định với công tác vận động và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
14/04/2016

 

Là một trong các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế của Miền Trung nên trong những năm qua, Bình Định đã tích cực vận động, thu hút các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Công trình Cảng cá Đề Gi của dự án CRSD

Trên tinh thần đó, Bình Định không ngừng mở rộngvà đẩy mạnh mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài, tranh thủ được các nguồn vốnhỗ trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế để đầu tư, xây dựng các công trình kếtcấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu về xã hội, nhất là tạinhững địa bàn còn khó khăn. Một trong những nguồn vốn góp phần không nhỏ chocông cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian quachính là nguồn vốn ODA.

Bên cạnh những dự án hiệu quả đã kết thúc và các dựán O đang triển khai tại địa phương, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 02 dựán ODA do tỉnh làm chủ đầu tư đang được triển khai thực hiện là: Dự án Nguồn lợiven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do World Bank tài trợ và Dự án Phục hồivà quản lý rừng phòng hộ do Jica tài trợ.

Trong Quý I/2016, tổng giá trịgiải ngân nguồn vốn ODA của 02 dự án do tỉnh làm chủ đầu tư là 4,1 tỷ đồng.Trong đó, nguồn vốn ODA là 3,6 tỷ đồng, vốn đối ứng là 0,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, nguồn vốn ODA đã có nhiều đóng gópcho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo nói chung và lĩnh vực hạtầng giao thông nói riêng. Thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn hỗ trợnày đã tiếp cận cộng đồng và người dân rất tốt, từng bước hoàn thiện hệ thống hạtầng đồng bộ, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; từngbước thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xác định rõ tầm quantrọng của các dự án thuộc nguồn vốn ODA đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh,tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và bổ sung các dự án mới vào Danh mục dự án kêu gọivốn ODA theo yêu cầu của địa phương, theo quy hoạch ngành mà ngân sách địa phươngchưa thể đáp ứng. Đồng thời, tăng cường quan hệ với các tổ chức song phương, đaphương và tiếp xúc, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp nhận thôngtin, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ dưới hình thức ODA.

Hiện nay, tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục vận động Quỹ hợp tácphát triển kinh tế Hàn Quốc tài trợ vốn vay ưu đãi cho dự án “Cung cấp trangthiết bị y tế cho TTYT thành phố Quy Nhơn”, tổng giá trị là 3 triệu USD. Đếnnay, Chính phủ Hàn quốc vẫn chưa có phản hồi chính thức về dự án này.

Dựa vào năng lực thu hútODA của tỉnh, trong thời gian tới, Bình Định sẽ ưu tiên thu hút vốn ODA vào cáclĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp và nông thôn (nông lâm nghiệp, thuỷ lợi,thuỷ sản, kết hợp xoá đói giảm nghèo); xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộtheo hướng hiện đại; Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo,dân số và các lĩnh vực khác); Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiênnhiên; Thích ứng với Biến đổi khí hậu; Cấp nước và VSMT (thoát nước và xử lýnước thải); Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và một số lĩnh vựcxã hội khác./.

VTD