Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
08/04/2016

 

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn đang được các ngành triển khai tích cực góp phần tăng nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết giữa các thành phần kinh tế ở nông thôn.

 

Từkhi Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tưvào nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực (ngày 10/02/2014),UBND tỉnh đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dựán với tổng vốn đầu tư: 822,897 tỷ đồng. Nghị định ra đời đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệpđầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; bên cạnh các khoản ưu đãi về đất đai, cácnhà đầu tư còn được hưởng các khoản hỗ trợ đáng kể từ phía Nhà nước tùy theolĩnh vực, quy mô đầu tư; Tạo điều kiện phát triển ngành nông nghiệp theoquy hoạch, thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệpchế biến, thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu có ý nghĩarất lớn trong việc nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, ngoài các mặt tích cực đối với sự phát triểnnông nghiệp nông thôn, Nghị định 210 cũng còn một số mặt tồn tại chưa khắc phụcđược ví dụ như:

Theo Nghị định 210/2013/NĐ - CP, nhà đầu tư được hưởngcác khoản ưu đãi, hỗ trợ bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đa sốđịa phương (trong đó có Bình Định) có nguồn thu hạn chế, hàng năm phải có sự hỗtrợ của Trung ương nên gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn để hỗ trợ chocác dự án đầu tư trên lĩnh vực này. Phần lớn các dự án đầu tư đáp ứng đủ các điềukiện của Nghị định 210 có quy mô, suất đầu tư dự rất lớn. Tuy nhiên, phần hỗ trợkhông nhiều so với vốn đầu tư của dự án, và thủ tục đề nghị được hỗ trợ phức tạp,tốn nhiều thời gian, qua nhiều bước thủ tục nên một số nhà đầu tư có dự án lớncho rằng khó tiếp cận phần hỗ trợ này. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệpnhỏ quan tâm đầu tư vào lĩnh vực rất cần sự hỗ nhưng không đáp ứng được các điềukiện theo quy định của Nghị định 210.

Theo đó, để thực hiện việc hỗ trợ cho chủ đầu tư có dựán đang hoạt động theo Nghị định 210/2013/NĐ - CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính cần xem xét cấp bổ sung nguồn vốn cho ngân sách địa phương trong kếhoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn để tỉnh có thể chủ động hỗ trợ cho các dự ántrên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hiện nay Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT chỉ ban hànhbiểu mẫu Quyết định về việc hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn. Theo đó, biểu mẫu này chỉ bao hàm nội dung hỗ trợ chứ không thể hiệnnội dung ưu đãi. Do vậy, có ý kiến cho rằng nếu doanh nghiệp có hồ sơ dự ánđăng ký đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy định tại Nghị định210/2013/NĐ-CP thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đầutư; theo đó, nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo Nghị định210/2013/NĐ-CP mà không nhất thiết phải thuộc Danh mục dự án đầu tư vào Nôngnghiệp, nông thôn được phê duyệt.

VTD.