Đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2015-2018
16/10/2015

 

Nhằmtăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạnmới, ngày 06/10/2015 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định phêduyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn2015-2018. 

 

Chương trình học bổng do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tài trợ

Theo đó, danh mục gồm 20 dự án với tổng vốn hơn 2,8 triệuUSD đã được UBND tỉnh thông qua. So với danh mục lần trước thì danh mục các dựán lần này tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển con người và ứng phó vớinhững biến đổi của khí hậu, môi trường. Trong đó có 2 dự án nổi bật là Dự án hỗtrợ vốn chăn nuôi heo thịt, cải thiện đời sống đồng bào nghèo tại các huyện cóđiều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tổng vốn dự kiến của dự án là 665.000USD,  dự án sẽ được triển khai trong khoảngthời gian 1 năm; và Dự án học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo,khuyết tật, mồ côi….theo học tại các Trường Trung học chuyên nghiệp, Trường dạynghề của tỉnh Bình Định với tổng vốn dự kiến là 750.000 USD, kéo dài trong 3năm.

Danh mục dự án này nhằm cụ thể hóa Chương trìnhxúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài do UBND tỉnh ban hành tại Quyếtđịnh 3894/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 hứa hẹn sẽ góp phần thu hút thêm nguồn lực từcác tổ chức PCPNN nhằm hỗ trợ cho công tác phát triển kinh tế - xã hội, môi trườngvà an sinh xã hội của tỉnh.

VTD.