Những chính sách mới Doanh nghiệp có hiệu lực vào trong 7/2015
01/07/2015

 

Trong tháng 7/2015, hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định xin cập nhật một số chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới liên quan đến doanh nghiệp.

 

Từ 01/7/2015, doanhnghiệp được quyền tự quyết định con dấu. Cụ thể, quy định tại Điều 44, Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được quyền quyết định vềhình thức, số lượng và nội dung con dấu. Nội dung con dấu phải đảm bảo đủ thôngtin tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệpphải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khaitrên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cũng có hiệu lựctừ ngày 01/7/2015, theo nội dung được đề cập tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, về phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lậpdoanh nghiệp, Nhà nước sẽ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp trong cáclĩnh vực sau: Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xãhội; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, anninh; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên; Doanh nghiệpứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh chocác ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

Theo Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ khichuyển đổi doanh nghiệp sở hữu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có hiệu lựctừ ngày 01/7/2015 và thay thế Thông tư 38/2006/TT-BTC. Theo đó, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ và tài sảntiếp nhận như sau:

- Hình thức xử lý nợ và tài sản tiếp nhận thực hiện theo Điều lệ vàQuy chế quản lý tài chính của Công ty. Tài sản là quyền sử dụng đất thì xử lýtheo pháp luật đất đai.

- Trường hợp tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

   + Lớn hơn 100 triệu thì thuê thẩm định giá để tổ chứcbán đấu giá.

   + Nhỏ hơn 100 triệu thì lựa chọn đấu giá hoặc thỏathuận theo giá không thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì tự địnhgiá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bántài sản.

- Đối với lô tài sản của một Doanh nghiệp tại một địa chỉ:

   + Trường hợp không bao gồm tài sản có giá trị còn lạitheo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì đấu giá hoặc thỏa thuận giá khôngthấp hơn giá thị trường.

  + Trường hợp có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kếtoán từ 100 triệu trở lên thì thuê thẩm định giá. Kết quả thẩm định lớn hơn 100triệu thì bán đấu giá; dưới 100 triệu thì chọn bán đấu giá hoặc thỏa thuận.

Về hướng dẫn lập báo cáo tài chính 2015, theo Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từngày 14/7/2015, thì việc lập báo cáo tài chính trong năm 2015 được thực hiệnnhư sau: Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độđược lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo Thông tư 200.  Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuânthủ theo Thông tư 200.

Một chính sách nữa được đề cập tại Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định về thời hạn, trình tự, thủ tụcchuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn. Theo Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày 01/01/2011, sẽcó hiệu lực từ ngày 15/7/2015, ngày 31/12/2015 sẽ là Hạn chót điều chỉnhtỷ lệ cổ phần vượt giới hạn. Cụ thể, chậm nhất 31/12/2015, tổ chức tín dụngphối hợp với cổ đông, hay nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt quágiới hạn phải lập Kế hoạch khắc phục trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hayđược xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Theođó, Kế hoạch khắc phục tối thiểu phải có các nội dung:

- Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phầnvượt giới hạn.

- Biện pháp và lộ trình khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giớihạn.

- Cam kết của tổ chức tín dụng về việc phối hợp, đôn đốc cổ đông,nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn thực hiện việc khắc phụctheo đúng lộ trình nêu trên.

Kiều Oanh

(Bài viết có sử dụng thôngtin từ nguồn Thuvienphapluat.vn)