Bình Định với công tác vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014
26/01/2015

 

Là một trong các tỉnh có điều kiện kinh tế - xãhội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế của Miền Trung nên trong nhữngnăm qua, Bình Định đã tích cực vận động, thu hút các nguồn lực tài chính trong vàngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Xưởng chế biến các sản phẩm từ dừa của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững

Trên tinh thần đó, Bình Định không ngừng mở rộng và đẩy mạnh mối quan hệvới các tổ chức nước ngoài, tranh thủ được các nguồn vốn hỗ trợ từ các nước,các tổ chức quốc tế để đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội và thực hiện các mục tiêu về xã hội, nhất là tại những địa bàn còn khókhăn. Một trong những nguồn vốn góp phần không nhỏ cho công cuộc phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian qua chính là nguồn vốn ODA.

Bên cạnh những dự án hiệu quả đã kết thúc và các dự án O đang triển khaitại địa phương, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 05 dự án ODA do tỉnh làm chủđầu tư đang được triển khai thực hiện là: Dự án Vệ sinh môi trường thành phốQuy Nhơn do World Bank và Jica tài trợ; Dự án Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Địnhdo Chính phủ Bỉ tài trợ; Dự án Sinh kế nông thôn bền vừng do NZAP tài trợ; Dựán Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) do World Bank tài trợ vàDự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ do Jica tài trợ.

Trong năm 2014, tổng giá trị giải ngân nguồn vốn ODA của05 dự án do tỉnh làm chủ đầu tư là 362.689 triệu đồng, đạt 86,5% kế hoạch năm.Trong đó, nguồn vốn ODA là 336.403 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch năm; vốn đối ứnglà 26.286 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch năm.

Thời gian qua, nguồn vốn ODA đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triểnkinh tế - xã hội nói chung, xóa đói giảm nghèo và lĩnh vực hạ tầng giao thông nóiriêng. Thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn hỗ trợ này đã tiếp cận cộngđồng và người dân rất tốt; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, tác độngtích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần thúc đẩy sựphát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xác định rõ tầm quan trọng của các dự án thuộcnguồn vốn ODA đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựngvà bổ sung các dự án mới vào Danh mục dự án kêu gọi vốn ODA theo yêu cầu củađịa phương, theo quy hoạch ngành mà ngân sách địa phương chưa thể đáp ứng. Đồngthời, tăng cường quan hệ với các tổ chức song phương, đa phương và tiếp xúc,làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tiếp nhận thông tin, tranh thủ cácnguồn hỗ trợ, giúp đỡ dưới hình thức ODA.

Hiện tỉnh BìnhĐịnh đang vận động JICA (Nhật Bản) tài trợ ODA cho 01 dự án: Dự án Nâng cấp Khuneo đậu trú bão và Xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng Cá ngừ đại dương Tam Quan Bắc; Dựán dự kiến triển khai tạihuyện Hoài Nhơn với tổng số vốn dự kiến 80 triệu USD. Đồng thời, Tỉnh cũng đãcó văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án vào Danh mục dự án mời gọitài trợ ODA. Hiện nay, các chuyên gia của JICA đang tiến hành khảo sát địa điểmvà các thông tin liên quan đến dự án này.

Dựa vào năng lực thu hút ODA của tỉnh, trong thờigian tới, Bình Định sẽ ưu tiên thu hút vốn ODA vào các lĩnh vực như: Phát triểnnông nghiệp và nông thôn (nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, kết hợp xoá đóigiảm nghèo); xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại; Xâydựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số và các lĩnh vựckhác); Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên; Thích ứng với Biếnđổi khí hậu; Cấp nước và VSMT (thoát nước và xử lý nước thải); Cải cách hànhchính, phát triển nguồn nhân lực và một số lĩnh vực xã hội khác./.


VTD.