Bình Định với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2014
07/01/2015

 

Trong năm 2014, tỉnh BìnhĐịnh đã vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các cơ quan đạidiện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài tài trợ 28 chương trình, dự án và viện trợ lẻ với tổng kinhphí cam kết hơn 1,5 triệuUSD.

 

Có thể kể đến một sốchương trình, dự án tiêu biểu như: “Dự án Phát triển dịch vụ Chăm sóc mắt trẻem tại Bình Định” của tổ chức Orbis tài trợ, kinh phí hơn 1,2 triệu USD,(2014 – 2018); “Dự án Thu viện trường tiểu học và xuất bản sách trên địabàn tỉnh Bình Định” của tổ chức Room to Read tài trợ, kinh phí 95nghìn USD, (2014 – 2018).

Nhìn chung, các chươngtrình, dự án phù hợp với định hướng công tác viện trợ năm 2014, góp phần thựchiện tốt các chương trình, mục tiêu theo chủ trương của tỉnh. Bên cạnhnhững đóng góp thiết thực về viện trợ và vật chất, giải quyết các vấn đềliên quan đến chất độc da cam/dioxin, trợ giúp người khuyết tật,các tổ chứcPCPNN đã hỗ trợ các đơn vị địa phương trong các lĩnh vực như ứng dụng cácphương pháp tiếp cận có hiệu quả trong phát triển bền vững và xóa đói giảmnghèo, các chương trình xây dựng năng lực như tín dụng, phát triển nông thôn,cộng đồng, khuyến nông, khuyến lâm… trực tiếp giúp đỡ người dân, nhất là ngườidân ở khu vực nông thôn tăng cường kiến thức, khả năng tự quản lý, biết cáchlàm ăn trong nền kinh tế thị trường, nâng cao mức thu nhập của bản thân và cảithiện điều kiện sống gia đình. Ngoài việc lồng ghép nâng cao năng lực vào cácdự án phát triển, xóa đói giảm nghèo, các tổ chức PCPNN đã tổ chức nhiều chươngtrình giáo dục, tập huấn hướng vào việc xây dựng và nâng cao năng lực cho cánbộ và cho các đối tác Việt Nam.

Năm 2014, trong bối cảnhkinh tế toàn cầu khó khăn, việc vận động các tổ chức PCPNN, công tác vận độngPCPNN càng gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức PCPNN khi xây dựng, thiết kế dựán không có sự tham gia của chính quyền địa phương cũng như chưa có sự đánh giánhu cầu thực tế của người hưởng lợi. Do đó, trong quá trình triển khai thựchiện dự án, các tổ chức đã gặp phải những khó khăn phát sinh. Sự phối hợp, traođổi thông tin và điều phối thường xuyên giữa Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tưvà  các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể của địa phương với các tổchức PCPNN đã góp phần tạo thêm niềm tin cho các tổ chức PCPNN, kịp thời cùngvới các tổ chức tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, từ đó giữ vững kết quảvận động các dự án PCPNN năm 2014 tại Bình Định.  

Một tín hiệu đáng mừngcho công tác vận động viện trợ PCPNN tại Bình Định năm 2014. Thông qua sự giớithiệu của Ban Điều phối viện trợ nhân dân, 6 tổ chức PCPNN chưa từng có dự ántại Bình Định đã đến với Bình Định tiếp nhận và quản lý các đoàn tình nguyệnviên, khách nước ngoài theo đúng các quy định về quản lý người nước ngoài trênđịa bàn tỉnh. Tính đến nay có 21 tổ chức PCPNN đăng ký địa bàn hoạt động tại tỉnhBình Định.

Nhìn lại quá trình hợptác giữa tỉnh Bình Định với các tổ chức PCPNN trong thời gian qua, có thể thấy BìnhĐịnh và các tổ chức PCPNN đã xây dựng được mối quan hệ đối tác tin cậy, chânthành, minh bạch, hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau. Việc ngày càng cónhiều tổ chức PCPNN mở rộng địa bàn hoạt động tại Bình Định cho thấy tính hiệuquả của các chương trình, dự án được thực hiện tại Bình Định ngày càng đượcnâng cao. Tín hiệu này cũng đồng thời cho thấy năng lực và uy tín từ cấp lãnhđạo tỉnh đến đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện dự án của Bình Định đã đượccác tổ chức ghi nhận.

Trước tình hình công tácvận động viện trợ ngày càng đi vào trọng tâm và cần phải có sự hướng dẫn, phốihợp chặt chẽ hơn giữa các ngành liên quan, ngày 16/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnhBình Định Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 4161/QĐ-UBND ban hành Chương trìnhxúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Địnhgiai đoạn 2014-2017.

Nhằm triển khai hiệu quảcông tác vận động PCPNN trong tình hình mới, Bình Định sẽ tăng cường côngtác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng về quan hệ và hợp tác với các tổchức PCPNN, kỹ năng về xây dựng, quản lý dự án PCPNN cho đội ngũ cán bộ các cấp;tăng cường tính chủ động trong công tác vận động viện trợ bằng cách chủ độngtiếp cận, xác định địa bàn, lĩnh vực ưu tiên và chú trọng nâng cao hiệu quảthực hiện các dự án viện trợ PCPNN, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quyđịnh của Nhà nước trong quá trình hợp tác với các tổ chức PCPNN. Bên cạnh đó,cần kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, tính hiệu quả của các dựán và nắm tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN để kịp thời xử lý các vấnđề phát sinh.

VTD.