Đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc với UBND tỉnh.
03/11/2014

 

Ngày 31/10/2014 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã tiếp và làm việc với đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân dẫn đầu.

 

Theobáo cáo của Sở Ngoại vụ, hiện nay, toàn tỉnh có trên 20 tổ chức Phi chính phủ nướcngoài đến hoạt động viện trợ, với các chương trình, dự án, phi dự án thuộc nhiềulĩnh vực khác nhau, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như phát triển nông nghiệpvà nông thôn kết hợp với xóa đói giảm nghèo; y tế; giáo dục; văn hóa; dạy nghề;bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khókhăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tín dụng cho người nghèo,hỗ trợ giải quyết sinh kế và cải thiện môi trường sống... 

Riêng9 tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức Phichính phủ nước ngoài cấp phép cho 07 tổ chức hoạt động tại tỉnh, gồm: Tổ chứcInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC/Quốctế),Tổ chức Passerelles Numeriques (PN/Pháp), Tổ chức Orbis/Mỹ và Tổ chức LOVP/Mỹ,nhưng kết quả chỉ mới có 03 Tổ chức được cấp phép hoạt động tại tỉnh gồm:SOMI/HànQuốc; LHAF/Mỹ; PN/Pháp, còn 04 tổ chức còn lại vẫn đang chờ cơ quan chứcnăng xem xét.

Các chương trình, dự án triển khai tại tỉnh đã và đang phát huy tácdụng tốt, phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, góp phầngiải quyết nhu cầu cấp thiết của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhậnthức và đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ,ngành, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần tăng cường traođổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan Trung ương với địa phương về các tổ chứcphi chính phủ nước ngoài và hoạt động viện trợ của các tổ chức này nhằm giúp địaphương vận động, thu hút, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ có hiệu quả...

Ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dâncũng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong công tác vận động, quảnlý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và sử dụng viện trợ phi chính phủ nướcngoài. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của Tỉnh cần duy trì thường xuyênvà nâng cao chất chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo; quan tâm phát huy hiệu quảcác chương trình dự án sau đầu tư; quản lý chặt chẽ nguồn vốn từ các dựán, chương trình của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đúng mụctiêu, đạt chất lượng và mang lại hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc,đồng chí Trần Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các Bộ, ngành, Ủy bancông tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trong thời gian qua đã tạo điềukiện giới thiệu và kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến viện trợ chotỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quantăng cường phối hợp với Ủy ban Công tác về các tổ chức Phi chính phủ nướcngoài thực hiện tốt công tác vận độngviện trợ và quản lý tốt hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trênđịa bàn tỉnh.


VTD.