Bổ sung một số quy định mới khi thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
19/06/2014

 

Ngày 16/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 củaChính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

 

Theođó, Nghị định đã bổ sung thêm lĩnh vực xã hội hóa giám định tư pháp.Như vậy có7 lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thểdục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Nghịđịnh số 59/2014/NĐ-CP quy định, các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hộihóa và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách vànhu cầu khuyến khích xã hội hóa thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phầnhoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện cóđể cho cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thời hạn.

Trườnghợp ngân sách nhà nước không bố trí hoặc bố trí không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng,xây dựng công trình xã hội hóa cho thuê thì các Bộ, ngành chuyên quản tronglĩnh vực xã hội hóa, UBND cấp tỉnh thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa vềviệc cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trìnhxã hội hóa để có nguồn vốn thực hiện việc đầu tư xây dựng.

Giácho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa được cácBộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và UBND cấp tỉnh quyết định saukhi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa và theo nguyên tắc: Giá thuê đượcxác định phù hợp với mức giá thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tốkhuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhưng phải bảo đảmviệc bảo toàn chi phí hình thành nên tài sản thuê.

Cơ sởthực hiện xã hội hóa đã trả hoặc ứng trước tiền thuê cơ sở hạ tầng và côngtrình xã hội hóa có quyền được tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án xã hội hóa đểthực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp cơsở thực hiện xã hội hóa thuê cơ sở hạ tầng và một phần công trình xã hội hóa;được hạch toán phần tiền thuê cơ sở hạ tầng và công trình xã hội hóa (đã trả hoặcứng trước) vào chi phí dự án theo quy định và được tính phần giá trị đầu tưthêm (nếu có) vào vốn đầu tư của dự án và được dung phần tài sản đầu tư thêmnày làm tài sản thế chấp để vay vốn.

Trườnghợp có nhu cầu góp vốn, liên doanh, liên kết để thành lập cơ sở thực hiện xã hộihóa, các Bộ, ngành chuyên quản trong lĩnh vực xã hội hóa và UBND cấp tỉnh thỏathuận với nhà đầu tư việc sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng và công trìnhxã hội hóa hoặc giá trị tài sản đã đầu tư trên đất để góp vốn, liên doanh, liênkết với cơ sở thực hiện xã hội hóa này theo quy định của pháp luật.

Hếtthời hạn thuê, góp vốn hoặc việc thuê, góp vốn theo quy định chấm dứt trước hạntheo quy định của pháp luật, cơ sở thực hiện xã hội hóa chuyển giao cho Nhà nướctoàn bộ cơ sở hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất.

Ngoàira, Nghị định cũng bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án xã hội hóa. Cụ thể trongquá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dựán trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa đượcchuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu được UBNDcấp tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Người nhậnchuyển nhượng dự án phải bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúngmục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án.

Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014, bãi bỏ các quy định tại Khoản3 Điều 4 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008của Chính phủ

 

NT