Chính phủ Australia hỗ trợ ODA không hoàn lại cho tỉnh Bình Định
26/05/2014

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng chocác hệ thống canh tác bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ và  Australia”, sử dụng vốn ODA không hoàn lạiChính phủ Australia thông qua Tổ chức Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

 

Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ dựán, thực hiện tại 2 tỉnh: Bình Định, Ninh Thuận. Tổng kinh phí thực hiện2.179.221 AUD, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là1.264.997 AUD (tương đương 25,3 tỷ đồng), vốn đối ứng 932.224 AUD (tương đương18,65 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án là 4 năm (từ tháng 6/2014 – tháng6/2018).

Thông qua  đánh giá việc sửdụng nước ngầm và chất lượng nước ngầm ở vùng mục tiêu Nam Trung Bộ; đánh giáđể nâng cao cải tạo hiệu quả sử dụng nước trên đồng ruộng và đánh giá khả năngcải tạo để khắc phục những hạn chế của đất và giảm rửa trôi dinh dưỡng; xácđịnh biện pháp kỹ thuật triển vọng về quản lý nước và con người nông dân và chương trình nhân rộng tại Nam Trung Bộ.Dự án sẽ cải thiện sinh kế cho những hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ và quản lýbền vững nguồn tài nguyên. Đồng thời, xác định và hướng dẫn áp dụng các kỹthuật và chiến lược về sử dụng nước ngầm bền vững và phát triển các lựa chọn đểnâng cao khả năng sản xuất của đất ở vùng Nam Trung Bộ và Tây Australia.


Trương Chương