Thông báo kêu gọi ý tưởng dự án SGP
01/08/2013

 

Một trong các chương trình nhận được tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (SGP Việt Nam) được triển khai tại ViệtNam từ năm 1999 và tài trợ cho 165 dự án thực hiện tại Việt Nam.

 

Một trong các chương trình nhận được tài trợ của Quỹ Môi trườngtoàn cầu (GEF) là Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (SGP Việt Nam) được triển khaitại Việt Namtừ năm 1999 và tài trợ cho 165 dự án thực hiện tại Việt Nam.

Các dự án được tài trợ nhằm thực hiện các dự án, hoạt động bảo vệmôi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, tập trung vào bảo tồn đadạng sinh học, hạn chế biến đổi khí hậu, ngăn ngừa thoái hoá đất và hoang mạchoá.

Hiện nay, SGP Việt Nam đang kêu gọi đề xuất ý tưởng dự án với kinhphí tối đa cho mỗi dự án là 50.000 đô la Mỹ. Các tổ chức có ý tưởng dự án đượcGEF SGP chấp thuận sẽ được xem xét để cấp kinh phí thiết kế dự án tối đa 2.000đô la Mỹ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị cơ quan, đơn vị cónhu cầu, xây dựng ý tưởng dự án (theomẫu), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp gửi cho nhà tài trợ xem xét.Thời gian gửi ý tưởng dự án chậm nhất là ngày 20/8/2013 bằng hai phương thứcsau:

- Gửi bằng email đến hộp thư: ipcbinhdinh@gmail.com

- Gửi bằng văn bản đến địa chỉ: Tầng 8, TTTM ChợLớn Quy Nhơn, 52A Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn.

 

Từ ngày 2 tháng 7 năm2008, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao làm đầu mối, GEF Việt Namđã tích cực huy động tài trợ của GEF cho 85 dự án, trong đó có 39 dự án quy môtoàn cầu và khu vực, 46 dự án quy mô quốc gia. Tính riêng các dự án quốc gia,tổng kinh phí tài trợ Việt Nam nhận được từ GEF là trên 120 triệu đô la Mỹ. Hỗtrợ của GEF đã và đang đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề môitrường ở Việt Nam nói riêng, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề môitrường toàn cầu nói chung.

 

Trương Chương