Thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án E-regulation - Giai đoạn III tại Bình Định.
17/07/2013

 

Hệ thống quy định điện tửViệt Nam(E-regulation) thuộc dự án Tạo thuận lợi cho đầu tư (Business Facilitation) củaDiễn đàn Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD). E-regulation cungcấp tất cả các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanhcủa doanh nghiệpn như thủ tục xin đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), khắcdấu, đăng ký mã số thuế… Mục tiêu của dự án là tạo sự minh bạch tối đa về cácthủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Namnhằm khuyến khích các họat động đầu tư của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước tạiViệt  Nam.

 

Hệ thống quy định điện tửViệt Nam(E-regulation) thuộc dự án Tạo thuận lợi cho đầu tư (Business Facilitation) củaDiễn đàn Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD). E-regulation cungcấp tất cả các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanhcủa doanh nghiệpn như thủ tục xin đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT), khắcdấu, đăng ký mã số thuế… Mục tiêu của dự án là tạo sự minh bạch tối đa về cácthủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Namnhằm khuyến khích các họat động đầu tư của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước tạiViệt  Nam.

Dự án đã triển khai giaiđoạn I tại Hà Nội năm 2007 và giai đoạn II tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵngnăm 2010. Năm 2013, Bình Định cùng ba địa phương khác là Vĩnh Phúc, Hải Dươngvà Phú Yên được chọn để tiếp tục triển khai giai đọan ba của dự án với mục tiêucập nhật và mở rộng hệ thống quy định điện tử đã có tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minhvà Đà Nẵng lên phiên bản mới và bổ sung thêm các quy định về thủ tục đầu tư,kinh doanh tại Việt Nam.

Nhằm triển khai các họatđộng của dự án, ngày 15/7/2013, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số1849/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều phối và Nhóm công tác triển khai Dự án E-regulationgiai đoạn III tại Bình Định. Theo đó, Ban điều phối dự án do ông Hồ Quốc Dũng,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban; thành phần có đại diện củaUBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan đầu mối quản lý về đầu tư, đại diện lãnh đạo các Sở,ban, ngành có liên quan cấp GCNĐT và thực hiện hành chính của doanh nghiệp. Nhómcông tác triển khai dự án do ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầutư, Sở Kế hoạch Đầu tư làm Trưởng nhóm; thành phần gồm các cán bộ đại diện đầumối cấp giấy CNĐT và Sở, ngành liên quan công tác cấp GCNĐT và thực hiện hànhchính của doanh nghiệp.

Giai đoạn III của dự ánE-regulation sẽ triển khai thực hiện trong thời gian 16 tháng từ năm 2013-2014.

 

Lê Hiền