MPI tổ chức khóa đào tạo "nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo"
23/03/2012

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức khóa đào tạo "nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo" dành cho các bộ liên quan đến công tác nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức khóa đào tạo "nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo" dành cho các bộ liên quan đến công tác nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cũng cử cán bộ tham gia khóa đào tạo này.

Khóa đào tạo tổ chức từ ngày 27 - 29/3/2012 tại thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, sẽ giới thiệu phương pháp tiếp cận nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo bền vững thông qua việc tăng cường sự tham gia của người nghèo vào thị trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo đến ngày 30/6/2012. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát lại các hoạt động của dự án, làm việc cụ thể với các nhà tài trợ nhằm tận dụng tối đa nguồn kinh phí của dự án để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra.

Dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) và Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm đưa ra một chiến lược phát triển nông thôn bao gồm thương mại hoá nông nghiệp và giảm nghèo. Chiến lược này dựa trên sự tham gia của người nghèo vào các chuỗi giá trị và nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tạo ra tính cạnh tranh, sáng tạo, liên kết, tạo công ăn việc làm, xuất khẩu và tăng trưởng. Phương pháp này là sự thay đổi lớn từ phương pháp can thiệp cung sang phương pháp tập trung vào cầu tiêu dùng và khuyến khích doanh nghiệp đáp ứng cầu đó.

 

NB