Menu Close Menu
Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
27/06/2011

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quyết định này thay thế các Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07/8/2008, Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 02/4/2009, quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh và có hịêu lực thi hành từ ngày 26/6/2011.

Quy định mới về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng
07/06/2011

Ngày 02/6/2011, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thay thế cho Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 08/4/2010.

Cấp phép dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài phải có ý kiến của quốc phòng, công an
02/06/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư năm 2005 theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Danh mục ngành, lĩnh vực hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
02/06/2011

Ngày 01/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã đã ký Quyết định số 29/2011/QĐ-TTg ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ (sau đây gọi là Danh mục) hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ ban hành về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Điều chỉnh một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
31/05/2011

Ngày 26/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

Hỗ trợ đầu tư cho các dự án sản xuất sản phẩm gỗ nội thất
18/05/2011

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tích cực sản xuất, chế biến và phát triển sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 13/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh.

Bố trí vốn đối ứng các dự án ODA
18/05/2011

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan có dự án ODA tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện đối với các dự án ODA trên địa bàn tỉnh. Trường hợp không còn nguồn để bố trí thì đề xuất cắt giảm hoặc điều chuyển vốn từ các công trình, dự án khác chưa thật sự cấp bách, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định. Ảnh: Dự án đường Canh Thuận - Canh Liên (JICA 6)

Phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2011
17/05/2011

Ngày 09/5/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định  số 602/QĐ-BKHĐT phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2011. Kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư cho năm 2011 trong Danh mục này là 20 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tham dự HCTL
13/05/2011

UBND tỉnh đã có ý kiến cho tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX tham dự Hội chợ, triển lãm (HCTL) trong nước và nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài (QĐ 113) cho đến khi có chính sách mới thay thế.

Sửa đổi quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT
14/04/2011

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 sửa đổi một số điều Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ
13/04/2011

Ngày 06/4/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ”.

Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
08/03/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, phân loại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Triển khai thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
07/03/2011

Chiều ngày 2/3/2011, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đã có buổi họp với các đơn vị về triển khai thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ưu đãi các dự án đầu tư phát triển ngành mây tre
22/02/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 11/2011/ QĐ-TTg ngày 18/02/2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2011.

Hướng dẫn cụ thể về thủ tục đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT
14/02/2011

Ngày 27/01/2011, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT.

Điều chỉnh đáng kể quy định của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
12/01/2011

Ngày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; qua đó, điều chỉnh đáng kể các quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các ưu đãi liên quan đến vấn đề này.

Đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH
30/12/2010

Ngày 27/12/2010, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 70/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Bộ phận một cửa đang làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ.

Giảm thời gian Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
20/12/2010

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới sẽ được giảm thời gian giải quyết từ 90 ngày xuống 60 ngày (đối với khu có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên) và từ 65 ngày xuống 45 ngày (đối với khu quy mô dưới 200 ha). Ảnh: Khu đô thị mới An Phú Thịnh

Bãi bỏ thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
20/12/2010

Theo Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ ban hành phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều thủ tục không cần thiết đã được bãi bỏ hoặc quy định cụ thể nhằm giúp người dân dễ thực hiện. Ảnh: Minh họa

Doanh nghiệp nhà nước, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải báo cáo định kỳ
02/12/2010

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp (DN) và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 179

 

Số lượt truy cập: 7714
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này