Menu Close Menu
Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào sử dụng Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh
15/03/2012

Thực hiện Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc sử dụng thư điện tử công vụ trong việc gửi và nhận các văn bản của Sở

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản
07/03/2012

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản.

Nghị định về Đăng ký và Quản lý hoạt động của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
05/03/2012

Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về Đăng ký và Quản lý hoạt động của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp
27/02/2012

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và lựa chọn nhà đầu tư dự án Phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
29/12/2011

Ngày 27/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/3/2012.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài
23/12/2011

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thuộc làng nghề (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài

Khuyến khích đầu tư vào làng nghề
30/11/2011

Các nhà đầu tư quan tâm tới phát triển các sản phẩm làng nghề sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư thông qua Chương trình Bảo tồn và Phát triển làng nghề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt mới đây tại Quyết định số 2636/QĐ-BNN-CB.

Giảm 50% tiền thuê đất đối với một số tổ chức kinh tế
25/11/2011

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế.

Ban hành Quy định ký quỹ cam kết đầu tư
27/09/2011

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định ký quỹ cam kết đầu tư của các dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, được thực hiện từ ngày 01/9/2011, áp dụng cho tất cả các dự án được chấp thuận địa điểm trước đây nhưng đến ngày 01/9/2011 chưa triển khai xây dựng. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư xin giới thiệu nội dung chính của Quy định này.

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
21/09/2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Chỉ thị 1617/CT-TTg yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN).

Đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 19
09/09/2011

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A.Phó Thủ  tướng giao UBND tỉnh Bình Định thống nhất với Bộ Giao thông - Vận tải về quy mô, nguồn vốn và hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đoạn đường trên, đảm bảo đúng các quy định.

Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh
05/09/2011
Ngày 29/8/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: Mô hình Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành tại KV2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, có 1 phần thực hiện theo xã hội hóa.
Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh
31/08/2011

Ngày 29/8/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.Theo đó, tỷ lệ quy định được áp dụng để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

Thủ tướng quyết định Danh mục sản phẩm CN hỗ trợ ưu tiên phát triển
30/08/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Trong danh mục này có một số sản phẩm của các ngành Dệt - May, Da - Giầy, Điện tử - Tin học, Sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Ngành Da – Giày có 6 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển.

Cơ chế, chính sách – Giải pháp đột phá cho sự phát triển của các khu kinh tế ven biển Việt Nam
30/08/2011

Ngày 27/8, tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo 18 tỉnh, thành phố có KKT cùng các nhà quản lý, khoa học, đầu tư... Ảnh: toàn cảnh Hội thảo.

Ưu đãi nhiều hơn cho công nghiệp phụ trợ
18/08/2011

Kể từ ngày 18/8/2011, các dự án đầu tư vào công nghiệp phụ trợ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Theo Thông tư 96/2011/TT-BTC (thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ), kể từ ngày 18/8/2011, các dự án đầu tư vào công nghiệp phụ trợ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước như ưu đãi về thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất...

Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu kho bãi tập trung tại xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn
28/07/2011

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1630/QĐ-CTUBND ngày 20/7/2011, ban hành các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu kho bãi tập trung  tại xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn. Theo đó, năng lực tài chính của nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình dự kiến để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án;

Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2011
05/07/2011

UBND tỉnh vửa ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2011 gồm 9 nội dung chính sau:              

1. Tất cả các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và tiếp nhận xử lý, phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.
Ưu đãi các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn
01/07/2011

Nhằm huy động và tập trung các nguồn lực tham gia vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 -2020.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
29/06/2011

Ngày 16/6/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2011/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 14448
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này