Menu Close Menu
Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [3]

01/03/2017 08:15

 

Câu hỏi: Vậy thì về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hành lang pháp lý như thế nào để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư dự án và các quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp?

 

 

Câu trả lời:

Để thống nhất trong thủ tục đầu tư, từ năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, hiện nay các căn cứ, quy định tại Quyết định này đã có sự thay đổi bởi Trung ương đã có những Luật mới. Trước tình hình đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, cùng với các cơ quan liên quan của tỉnh đang hoàn tất dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định mới nhằm kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục được nhanh gọn và dễ dàng, nhất quán.

Đồng thời, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ trong đó chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/6/2016 cụ thể hóa các giải pháp thực hiện đến các sở ngành liên quan, đẩy mạnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai; tạo quỹ đất sạch cho việc sản xuất kinh doanh và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đây chính là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu hiện nay của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án và tính công bằng giữa các nhà đầu tư, tránh việc nhà đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư nhưng không triển khai thực hiện dự án theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang khẩn trương hình thành Bộ phận 1 cửa liên thông các thủ tục về đầu tư. Khi Bộ phận này vào hoạt động thì nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục về đầu tư duy nhất tại Bộ phận này.

Theo tôi, thủ tục đầu tư ở Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện nay đã là quá thông thoáng, rõ ràng, minh bạch, nhanh gọn, làm hài lòng các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành thêm những chính sách nhằm tăng cường hơn nữa trong công tác thu hút đầu tư.

 

CÁC CÂU HỎI:

 

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [4]

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [2]

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [1]

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 174

 

Số lượt truy cập: 13724
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này