Menu Close Menu
Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [1]

01/03/2017 08:05

 

Câu hỏi: Năm 2016 vừa qua được xem là năm “được mùa” trong việc kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt là có nhiều dự án đầu tư nước ngoài với nhiều lĩnh vực khá đa dạng. Mục tiêu trong năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và xem đây là một trong những động lực quan trọng đế tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH. Xin ông cho biết thêm về các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay?

 

 

Câu trả lời:

Năm 2016 vừa qua, tỉnh ta đã thu hút được 40 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư hơn 9.709 tỷ đồng (tăng 8,83% so với năm 2015). Trong đó có nhiều dự án đến từ các nhà đầu tư có tên tuổi lớn như FLC, Hoa Sen, BMC, Trường Thành, Becamex...

Với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2016 tỉnh đã thu hút được 10 dự án với tổng vốn đăng ký 84,58 triệu USD; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 06 dự án với tổng vốn đăng ký 6,4 triệu USD và Ban Quản lý Khu kinh tế cấp 04 dự án với tổng vốn đăng ký 78,18 triệu USD.

Năm 2017 này, nhằm tăng hiệu quả hơn nữa trong thu hút đầu tư, Bình Định đã triển khai nhiều chương trình, biện pháp, trong đó tập trung vào một số nhóm giải pháp sau:

- Tập trung mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh hoặc có độ tin cậy cao, có khả năng lôi kéo, thúc đẩy các dự án phụ trợ để đầu tư các dự án then chốt vào những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như du lịch - dịch vụ, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến. Không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá.

- Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản đất đai, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh. Chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, các quốc gia Tây Âu và các quốc gia phát triển để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ, tạo tiền đề hấp dẫn các nhà đầu tư lớn.

- Hạn chế việc sử dụng đất không hiệu quả, nhà đầu tư xin quá nhiều đất nhưng chậm hoặc không có khả năng triển khai hoặc suất đầu tư không phù hợp, làm mất cơ hội của các nhà đầu tư đến sau bằng cách đề nghị nhà đầu tư thoả thuận ký quỹ khi cam kết thực hiện dự án hoặc địa phương chủ động xây dựng suất đầu tư đối với những dự án lớn (hoặc địa bàn) có nhiều nhà đầu tư muốn tham gia để Nhà đầu tư biết, đăng ký.

- Ban hành quy định về ký quỹ đầu tư để ràng buộc nhà đầu tư cam kết triển khai thực hiện dự án một cách có hiệu quả nhằm có lợi cho cả nhà đầu tư lẫn địa phương.

- Bên cạnh đó, để tìm giải pháp hỗ trợ và đồng hành với các nhà đầu tư, tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nổi bật như Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đây là sự kiện được tổ chức 2 lần/năm nhằm giúp lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp lắng nghe các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ánh, đề đạt ý kiến, qua đó có biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

- Tăng cường cải cách các thủ tục hành chính sao cho nhanh chóng nhất, gọn gàng nhất, cụ thể là thời gian được rút ngắn rất nhiều so với quy định của Chính phủ; nhà đầu tư được thông báo đến nhận kết quả trong trường hợp thủ tục hoàn thành trước thời hạn ghi trong Giấy biên nhận; được tư vấn miễn phí, cụ thể qua điện thoại hoặc email và gửi hồ sơ dự án qua đường bưu điện mà không nhất thiết phải đến liên hệ trực tiếp mà còn hấp dẫn bởi chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh.

Chủ động hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp GCNĐKĐT. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tổ chức các hội nghị nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

- Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, đôn đốc, theo dõi tiến trình thực hiện dự án của các chủ đầu tư thông qua báo cáo của các nhà đầu tư và kết quả kiểm tra thực tế. Kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai, đồng thời tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư khi đầu tư vào Bình Định, ngoài các ưu đãi dành cho nhà đầu tư theo quy định của Chính phủ về miễn giảm tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp..., thì tỉnh cũng đã có những chính sách hỗ trợ khác để đồng hành cùng doanh nghiệp, như:

Hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư:

Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí khác bắt buộc theo luật định.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng được hỗ trợ 100% chi phí cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính. Trường hợp khu vực dự án đã có bản đồ địa chính thì được cung cấp miễn phí.

Riêng đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm gỗ nội thất được hỗ trợ 100% chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, tối đa không quá 30 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Đối với dự án khởi công mới trong khu kinh tế, KCN, CCN: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 50% còn lại Chủ đầu tư KCN, CCN chi trả và được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, nếu khoản chi phí này lớn hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì phần chênh lệch được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, KCN, CCN được hỗ trợ 100% chi phí bồi thường GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và khu cải táng phục vụ xây dựng KCN, CCN.

Hỗ trợ xử lý môi trường:

Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, khu cụm công nghiệp được hỗ trợ 150 triệu đồng/ha đất quy hoạch khu, cụm công nghiệp cho thuê để xây dựng khu xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN.

Hỗ trợ chi phí đào tạo công nhân:

Tỉnh hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lao động là người của địa phương có hợp đồng dài hạn tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, được hỗ trợ một lần bằng 70% kinh phí đào tạo nghề cho lao động phổ thông. Đối với tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất, tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất, mỗi năm được hỗ trợ 02 lần, mỗi lần hỗ trợ 70% chi phí thực tế thuê mướn chuyên gia tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất cho tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất, tối đa không quá 50 triệu đồng/khóa học (tương đương 25 học viên).

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch:


Các doanh nghiệp khi tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm sẽ nhận được mức hỗ trợ không quá 50% so với tổng chi phí thực tế; tối đa 20 triệu đồng/lần tham gia trong nước (tối đa 2 lần/năm) và 100 triệu đồng/lần nếu tham gia tại nước ngoài (1 lần/năm).

Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật:

Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế, KCN, CCN, UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chuyên ngành xây dựng đường giao thông, cung cấp điện, nước (nơi có nguồn nước cấp theo hệ thống) và dịch vụ viễn thông đến chân hàng rào KCN, CCN theo quy định.

Hỗ trợ cung cấp thông tin:

Nhà đầu tư được hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết để khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các chi phí bắt buộc theo luật định.

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thụ lý và hỗ trợ thủ tục hành chính trong lập và triển khai dự án đầu tư được quy định cụ thể. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư được rút ngắn hơn so với quy định của Chính phủ.

Có thể nói hiện nay Bình Định không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư về tiềm năng và thế mạnh về điều kiện tự nhiên mà hấp dẫn cả về chính sách khuyến khích đầu tư.

 

CÁC CÂU HỎI:

 

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [4]

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [3]

» Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - "Chuyên mục Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" [2]

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 176

 

Số lượt truy cập: 2178
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này